October 29 2014

Porselenskroner

Om porselenskroner

Kroner: En krone er en tannrestaurering som brukes dersom tannen er så redusert at den ikke kan repareres med en vanlig fylling. En krone gjenskaper tannens funksjon og utseende. Den kan fremstilles i ulike materialer.

1. IPS Emax: Dette er en krone i helporselen. Den kan lages meget tynn og brukes der hvor estetikken er viktig. Kronen limes til tannen. Denne kronetypen er vevsbesparende ( minimal invasive treatment), dvs. at mest mulig av den friske tannsubstansen bevares. Kronen er metallfri.

2. Zirkonium: Kjernen i kronen er av et materiale som kalles zirkonium. Dette materialet dekkes av porselen. Denne kronetypen er metallfri.

3. MK (metallkeram): Kjernen i kronen består av metall. Metallet dekkes av porselen.

Tannlegen infomerer deg om hvilken kronetype som passer best for deg.

Bro: Dersom en eller flere tenner mangler, kan de erstattes av en porselensbro. Broen festes til tenner på hver side av den tannen som mangler. Broer lages oftest i Zirkonium eller MK.

Implantat: Dersom en eller flere tenner mangler, kan de erstattes med en implantatskrue i titan. Det plasseres en porselenskrone på toppen av skruen. Dette involverer ikke nabotennene. Dersom nabotennene til den tannen som skal erstattes er intakte og friske, velges ofte implantatbehandling.